Thông tin liên hệ

Địa chỉ nhà hàng

436 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng

Số điện thoại

038 333 4394 hoặc 0562044328

Địa chỉ email

tuoingocchay@gmail.com

Facebook Page

https://www.facebook.com/TuoiNgocChay

Quý khách có nhu cầu đặt bàn vui lòng gọi: 038 333 4394 hoặc 0562044328

Lưu ý: Tuổi Ngọc Chay không nhận đặt bàn cho các ngày chính chay (29 hoặc 30, 1, 14, 15 âm lịch).